volg ons :    

Premiekorting in 2016: Hoe scoort u die?

De kortingen op premies voor oudere, gehandicapte of jongere werknemers zijn dit jaar gewijzigd. Wat zijn de grootste verschillen, hoe verkrijgt u de premiekorting en wat moet u eigenlijk met een doelgroepverklaring? Een update.

Waarom korting?
Als het kabinet de arbeidspositie van bepaalde werknemers wil verbeteren, wordt aan werkgevers onder andere een korting op de af te dragen premies geboden. Die kortingen zijn er voor ouderen, jongeren en gehandicapten. Ze kennen wel ieder apart bepaalde voorwaarden. Zo heeft u in sommige gevallen een doelgroepverklaring nodig. De kortingen zijn ook in 2016 weer gewijzigd. De laatste stand van zaken op een rij ...

Premiekorting gehandicapten
De grootste wijziging betreft de korting voor het in dienst nemen van gehandicapte werknemers. Die krijgt u voortaan voor meerdere groepen, maar in de korting is flink gesnoeid. U krijgt nu ‘nog maar’ € 2.000,- per jaar over een periode van max. drie jaar, terwijl dat tot 2016 € 7.000,- per jaar was voor WSW- en Wajong-gerechtigden. De bedragen gelden bij een werkweek van minstens 36 uur. Voor werknemers die minder uren werken, past u de korting naar evenredigheid toe.

Werknemer al in dienst
U kunt de korting ook toepassen als u de werknemer al in dienst heeft, hij recht heeft op een WIA-uitkering en het werk (deels) hervat. De korting bedraagt dan € 7.000,- over max. één jaar. Deze korting geldt ook voor een werknemer die al vóór 29 december 2005 gehandicapt was volgens de Wet REA. Voorwaarde is dat hij bij hervatting van het werk nog steeds gehandicapt is, zoals personen met een gedeeltelijke WAO- of WAZ-uitkering.

Premiekorting ouderen
Ook voor werknemers van 56 jaar en ouder die uit een uitkeringssituatie komen, geldt een premiekorting. Deze is € 7.000,- per jaar over een periode van max. drie jaar, bij een werkweek van minstens 36 uur. Ook nu moet u bij een kortere werkweek de korting evenredig toepassen. Er is ook een doelgroepverklaring vereist die u bij de loonadministratie moet bewaren. Daarover dadelijk meer.

Premiekorting jongere
Voor jongeren van 18 t/m 26 jaar met een uitkering gold tot 2015 een premiekorting van € 3.500,- per jaar. Deze gold voor een periode van twee jaar en bij een werkweek van minstens 36 uur. De korting is dit jaar weliswaar vervallen, maar voor al in dienst zijnde jongeren geldt de oude regeling nog steeds. Voorwaarde is dat de jongere een arbeidscontract heeft voor minstens een half jaar voor minstens 32 uur per week. Voor jongeren die u in dienst heeft genomen tussen 1 juli en 31 december 2015 is een werkweek van 24 uur voldoende. U moet de arbeidsovereenkomst en een doelgroepverklaring in de loonadministratie bewaren. Alleen als de jongere al vóór 2015 bij u in dienst was, is dit niet nodig.

Wat is een doelgroepverklaring?
Een doelgroepverklaring geeft zekerheid over het recht van een jongere of oudere werknemer op een uitkering. Zodoende weet u als werkgever dat u recht heeft op premiekorting. De oudere of jongere werknemer moet de doelgroepverklaring zelf aanvragen bij de uitkeringsinstantie of gemeente die de uitkering verstrekt. Hij kan de doelgroepverklaring ook aan u op laten sturen via een machtiging.

Voor ouderen met een uitkering krijgt u nog steeds de maximale korting. Zorg wel dat u over een doelgroepverklaring beschikt als dit vereist is. Die moet uw werknemer zelf vragen bij de uitkeringsinstantie of gemeente. Hij kan deze ook aan u laten opsturen, hij moet hier dan online een machtiging voor aanvragen

© DenL Business Support bv - T: 035-6834663 - contact@denl-business-support.nl - BTW-nr: NL821865420.B.01 - Hilversum - websdesign: Scriptus-Design