Menu
Sluit

 

Jaarrekening, balans en resultaten

DenL Business Support verzorgt graag uw jaarrekening. Voor de optimale bedrijfsvoering is het nodig om meerdere malen per jaar de opbrengsten en de kosten te analyseren en deze te vergelijken met de eerder vastgestelde budgets. Tijdens die meetpunten wordt tevens de fiscale druk berekend. Wij zullen de jaarrekeningen, conform de wettelijke verplichting, volgens de Standaard Business Report (SBR) opstellen. 

Toegevoegde waarde van DenL Business Support:

  • Opstellen van Balans.
  • Overzicht opstellen van de materiële en immateriële vaste activa.
  • Vaststellen van winst- en verliesrekening.
  • Kostenoverzichten opstellen.
  • Omzetontwikkeling uitwerken.
  • Vaststellen van resultaten.

Contact

DenL Business Support B.V.

Jan van der Heydenstraat 45
1223 BG Hilversum

T +31 (0)35 68 34 663

contact@DenL-Business-Support.nl