Menu
Sluit

 

Startende ondernemers

Het begeleiden van startende ondernemers behoort tot één van de speerpunten van DenL Business Support. In persoonlijke gesprekken wordt gezamenlijk een ondernemersplan opgesteld dan wel een door u geschreven plan door ons beoordeeld en eventueel aangevuld.

Met een gedegen ondernemersplan overtuigt u beoogde investeerders om geld in uw onderneming te steken. Wij staan u graag bij hetgeen op papier komt voor iedereen duidelijk en begrijpelijk te laten zijn.

Mede door het grote netwerk van DenL Business Support kunnen we diverse vraagstukken professioneel beantwoorden. Bovendien zijn we in staat snel inzichten te verstrekken m.b.t. verzekeringen of personeel gerelateerde onderwerpen.

Toegevoegde waarde van DenL Business Support:

 • Beschrijven van beweegredenen, persoonlijke motieven en kwaliteiten (competenties).
 • Adviseren bij het kiezen van de rechtsvorm.
 • Formuleren van doelstellingen, doelgroepen, markt, concurrenten en marketing(mix).
 • Vaststellen en omschrijven van de (unieke) producten, diensten of assortimenten.
 • Vaststellen van de overlevingskansen door een haalbaarheidsanalyse (SWOT) uit te voeren.
 • Opstellen of helpen opstellen van het ondernemersplan met liquiditeitsprognose, winstverwachting en omzetdoelstelling.
 • Adviseren m.b.t. vergunningen, verplichtingen, administratie en verzekeringen.
 • Beschrijven van het kostenplaatje, rentabiliteitsdrempel (break-even-point)
 • Adviseren m.b.t. MKB-winstvrijstelling en ondernemersaftrek o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek voor eenmanszaak of vennootschap onder firma.
 • Adviseren met betrekking tot de geldende wet- en regelgeving.
 • Adviseren bij het aanvragen van de VAR-verklaring.
 • Ondersteuning bij investeringsaanvragen en kredietaanvragen.
 • Het uitvoeren van de aangiften.
 • Het opstellen van de jaarrekening.

Contact

DenL Business Support B.V.

Jan van der Heydenstraat 45
1223 BG Hilversum

T +31 (0)35 68 34 663

contact@DenL-Business-Support.nl