Menu
Sluit

Het adres voor
uw bedrijfseconomisch advies 

Bedrijfseconomisch advies

Bij ons bedrijfseconomisch advies worden missie, visie en strategie van bedrijven inzichtbaar gemaakt en primaire processen aan optimalisatieplannen gekoppeld. Dit altijd met als ultieme uitdaging deze verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het rendement uit de specifieke doelstellingen en hun resultaten worden daarbij continu gemeten, beoordeeld en inzichtelijk gemaakt.

Al deze informatie is ook terug te vinden in het bedrijfsplan van de onderneming waar naast het marketing- en accountplan ook het operationele- en het personeelsplan worden vastgelegd. Het bedrijfsplan wordt continu bijgewerkt. Zeker bij bedrijven met wisselende markten of bij bedrijven die een groei- of krimpfase meemaken.

Projectmatig werken vraagt steeds meer aandacht binnen organisaties. Met name door veranderingen in de organisatie of de ambitie om het functioneren verder te verbeteren. Wij ondersteunen de projectmanager bij zijn of haar rol binnen het team door het proces van het sturen van een project naar vooraf gestelde doeleinden te ondersteunen.

Nieuwsbrief