Menu
Sluit

 

Bedrijfsplan

Een bedrijfsplan is een weergave van de huidige en toekomstige situatie van uw organisatie en haar omgeving. In een bedrijfsplan beschrijft u doelstellingen voor de korte en lange termijn, alsmede de richtlijnen om deze te realiseren. Een marketing en operationeel plan zijn belangrijke onderdelen.

Bij het marketingplan wordt uw marktoriëntatie en marktstrategie beschreven. Bij het operationele plan worden de bedrijfsdoelstellingen vertaald naar de doelstellingen per afdeling.

Andere onderdelen van het bedrijfsplan zijn het personeelsplan en het kwaliteit verbeterplan. In het personeelsplan helpen wij u met het vastleggen van het organogram.

Om de continuïteit en de kwaliteit van de kernactiviteiten te waarborgen worden er tevens verbeterplannen aan het bedrijfsplan toegevoegd.

DenL Business Support kan u ondersteunen en gedegen adviseren bij het opstellen van een bedrijfsplan.

Toegevoegde waarde van DenL Business Support:

 • Adviseren door het inbrengen van kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsplannen.
 • Vaststellen en beschrijven van de ondernemingsactiviteiten en de strategische richting.
 • Beschrijven van product, dienst en/of assortiment.
 • Vaststellen van de doelgroepen, markt, concurrenten en marketing(mix).
 • Adviseren met betrekking vergunningen, verplichtingen, administratie en verzekeringen.
 • Analyse van de overlevingskansen door het maken van een haalbaarheidsanalyse (SWOT).
 • Analyse van het kostenplaatje en de rentabiliteitsdrempel (break-evenpoint).
 • Ondersteunen bij het opstellen van het marketingplan.
 • Opstellen van overzichten met betrekking tot de winstverwachting en de omzetdoelstelling.
 • Ondersteunen bij het opstellen operationeel- personeel- of kwaliteitverbeterplan.
 • Schrijven van koersbepalende en richtinggevende bedrijfsplannen.

Contact

DenL Business Support B.V.

Jan van der Heydenstraat 45
1223 BG Hilversum

T +31 (0)35 68 34 663

contact@DenL-Business-Support.nl