Menu
Sluit

 

Financiële sturing van het bedrijf

Het maken van een jaarbudget wordt door bestuurders van bedrijven nog vaak gezien als een lastig verhaal. Een goed opgezette begroting dwingt echter tot nadenken over de toekomst, maakt de financiële consequenties van verwachte gebeurtenissen inzichtelijk, maakt sturen en besturen makkelijker en is een middel om het beleid te onderbouwen. Kortom, een goed jaarbudget draagt bij aan het bereiken van de doelen van het bedrijf. DenL Business Support laat u graag zien hoe u met een jaarbudget een maximale toegevoegde waarde kan creëren en kosten optimaal kunt beheersen.

Ook het opstellen van een investeringsplanning is doorgaans een complexe activiteit. Een investeringsplan geeft je een overzicht van alle investeringen die u moet doen om effectief te ondernemen. Bij grote investeringen is een goede financiële onderbouwing van uw plannen erg belangrijk. Het gaat vaak om grote bedragen. U loopt daarmee risico’s. Wij laten ondernemers zien wat de financiële gevolgen zijn van hun plannen voor de lange termijn. Het is belangrijk die investeringen vooraf zo volledig en juist mogelijk in te schatten.

Toegevoegde waarde van DenL Business Support:

  • Adviseren door het inbrengen van specialistische kennis en ervaring met NOAB certificaat.
  • Opstellen van liquiditeitsbegroting en overzichten en adviseren met betrekking tot benodigde maatregelen.
  • Rapporteren van de beschikbare financiële middelen om betalingen te kunnen plannen.
  • Opstellen van de resultatenbegroting en adviseren met betrekking tot benodigde maatregelen.
  • Periodiek rapporteren van de omzet- en kostenontwikkeling en de behaalde winst.
  • Opstellen van jaarbudget en adviseren met betrekking tot kostenbeheersende maatregelen.
  • Opstellen en onderbouwen van investeringsplannen conform de eisen van de banken.

Contact

DenL Business Support B.V.

Jan van der Heydenstraat 45
1223 BG Hilversum

T +31 (0)35 68 34 663

contact@DenL-Business-Support.nl