Menu
Sluit

 

Missie, visie en strategie

De missie en visie van een organisatie is een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de bedrijfsvoering. Het bepaalt de doelstellingen en de strategie van het bedrijf. De missie geeft aan wat we willen bereiken, wie zijn we en waarom we bestaan. Wat is onze toegevoegde waarde en wat maakt ons uniek waardoor we klanten kunnen blijven binden? Het gaat om inzichten voor de komende vijf jaar. Verwachte ontwikkelingen spelen daarbij een grote rol.

Wij helpen u graag om deze eigen kernwaarden van de organisatie vast te stellen en te gebruiken om succesvol te zijn en te blijven. Wij willen samen met u een strategie bepalen en analyseren hoe u de doelstellingen kunt bereiken.

Daarnaast kunnen wij u helpen bij het organiseren en inrichten van uw organisatie. Dit is het creëren van condities opdat de organisatie haar primaire taken kan vervullen. Wanneer er een missie en visie is geformuleerd, moeten de doelstellingen en de inrichting van de organisatie gemonitoord worden en daar waarnodig bijgesteld worden.

Toegevoegde waarde van DenL Business Support:

  • Vaststellen van de missie, visie en strategie.
  • Vaststellen van de kernwaarden, kritische succesfactoren en de lange termijn ambities.
  • Analyse welk succes voor de organisatie doorslaggevend is en welke factoren in de visie essentieel zijn.
  • Vaststellen welke resultaten moeten worden bereikt en hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden.
  • Vaststellen van de benodigde kerncompetenties, maatregelen en verbeteracties.
  • Adviseren bij het creëren van draagvlak (communicatie) met betrekking tot de beoogde veranderingen binnen de organisatie.
  • Inbrengen van kennis en ervaring van een veelvoud aan bedrijven, doelstellingen en bedrijfsculturen.

Contact

DenL Business Support B.V.

Jan van der Heydenstraat 45
1223 BG Hilversum

T +31 (0)35 68 34 663

contact@DenL-Business-Support.nl