Menu
Sluit

 

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement gaat over de manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en ontwikkelt om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. 

Een werknemer zet zich in om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken maar heeft ook individuele doelstellingen en ambities op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Mensen zijn er voor de organisatie, maar de organisatie is er ook voor haar mensen. De doelstellingen van het proces personeelsmanagement bestaan uit een mix van optimaal benutten c.q. inzetten en optimaal ontwikkelen van kennis en vaardigheden van de individuele medewerker. Dit om een hoge productiviteit, een grote betrokkenheid, een efficiënte werkwijze, een lager ziekteverzuim, minder ongewenst verloop en tevreden medewerkers te verwezenlijken. DenL Business Support ondersteunt u hierbij graag. 

Toegevoegde waarde van DenL Business Support:

  • Opstellen van functieomschrijvingen, vastleggen van taken en verantwoordelijkheden.
  • Opstellen van (tijdelijke) arbeidscontracten.
  • Analyseren van beleidsdoelstellingen, organisatiedoelstellingen.
  • Vaststellen van Persoonlijk Ontwikkel Plannen (POP) en scholingsplannen (behoefte en mogelijkheden).
  • Vaststellen en vastleggen van de (benodigde) competenties (kennis en vaardigheden).
  • Werkoverleg en teamgesprekken.
  • Organiseren van functioneringsgesprekken.
  • Opstellen functie en prestatie afhankelijke salarisstructuren.
  • Organiseren van beoordelingsgesprekken.
  • Organiseren van exit gesprekken.

Contact

DenL Business Support B.V.

Jan van der Heydenstraat 45
1223 BG Hilversum

T +31 (0)35 68 34 663

contact@DenL-Business-Support.nl