Menu
Sluit

 

Arbowet gewijzigd op 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 veranderde de Arbowet. Werknemers kunnen bijvoorbeeld makkelijker naar de bedrijfsarts stappen. En ze kunnen een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts.

Gezondere en veiligere arbeidsomstandigheden
De vernieuwde Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet) moet werkgevers en werknemers meer betrekken bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit vooral om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen (preventie).

Gewijzigde Arbowet: enkele maatregelen op een rij
In de nieuwe Arbowet worden de volgende maatregelen aangepast:

• Basiscontract arbodienstverlening
Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en arbodeskundige. Per 1 juli is zo’n basiscontract verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

• Duidelijkere rol preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een centrale rol in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid.

• Spreekuur bedrijfsarts
Iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.

• Second opinion
Twijfelt de werknemer aan het door de bedrijfsarts gegeven advies? Dan kan hij een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen.

Op het Arboportaal staat meer informatie over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet. Het Arboportaal biedt ook een digitale toolkit nieuwe Arbowet met onder andere factsheets en animaties.

Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/arbowet-wijzigt-op-1-juli-2017