Menu
Sluit

 

Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) streeft er naar het Belastingpakket 2017 te beperken tot maatregelen die voortvloeien uit de koopkrachtbesluitvorming, maatregelen die per se per 1 januari 2017 in werking moeten treden of bekend moeten zijn, en maatregelen die leiden tot vereenvoudiging van het belastingstelsel. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede - en de Eerste Kamer. Het voorgaande betekent volgens Wiebes overigens niet dat vereenvoudigingen uitsluitend in het pakket Belastingplan worden opgenomen. De vereenvoudigingen van het dossier “pensioen in eigen beheer” hebben bijvoorbeeld een ander traject.

Najaar 2015 zijn zowel door de Tweede - als de Eerste Kamer zorgen geuit over de grote druk op de parlementaire behandeling van het (pakket) Belastingplan. Die zorg deelt Wiebes. Voor het wetsvoorstel Belastingplan zijn de mogelijkheden van meer tijd voor de parlementaire behandeling van maatregelen, die op 1 januari daaropvolgend in werking dienen te treden zeer beperkt. De jaarlijkse koopkrachtbesluitvorming in de tweede helft van augustus moet worden verwerkt in het Belastingplan, wil dat met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar in werking kunnen treden. Het wetsvoorstel kan pas daarna voor (spoed)advies worden aangeboden aan de Raad van State. Eerdere indiening dan op Prinsjesdag is daarom niet mogelijk.

Met het afgelopen Belastingplan nog vers in het geheugen wil Wiebes thans proberen om te komen tot een betere spreiding van indiening en behandeling van fiscale wetgeving. Voorbeelden zijn het wetsvoorstel Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst en het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid, die geen onderdeel uitmaakten van het pakket Belastingplan. Recentelijk is dit gebeurd met de indiening van het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II. "Met deze stappen zijn we er wat mij betreft echter nog niet", schrijft Wiebes. "Ik ben van plan betere spreiding mogelijk te maken".