Menu
Sluit

 

Groei bouw in 2016 op 4,0%

Na jaren van krimp was 2015 een jaar waarin de bouw eindelijk herstel liet zien met prachtige groeicijfers. De groei van 8,2% kwam vooral voor rekening van de woningbouw. De verwachting voor 2016 is dat de groei verder doorzet, maar wel afvlakt naar 4,0%.

De sector blijft ook dit jaar profiteren van een verder aantrekkende vraag in de (nieuwbouw)woningmarkt. De groei van de woningbouw concentreert zich het sterkst in de Randstad. Het herstel in de grond-, weg- en waterbouw en de utiliteitsbouw is pril, selectief en regionaal verspreid. Positief in de utiliteitsbouw is de toename in nieuwbouw van logistiek vastgoed en de stijging van het aantal renovatie-en transformatieprojecten. Bestendige groei in de bouwsector zal moeten komen uit verdergaande innovatie in proces, product of dienst. Hierbij is een focus op duurzaam bouwen, verbruik en hergebruik van bouw- of sloopmateriaal belangrijk.